فرزند ایران
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: گمگشته - سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢

اولین وصیت من به شما راجع به نماز است.

چیزی را که فردای قیامت به آن رسیدگی می کنند نماز است.

پس سعی کنید در حد توان نمازهایتان راسر وقت بخوانید.

قبل  ازشروع نماز از خداوند منان توفیق حضورقلب و خضوع وخشوع در نماز طلب کنید.

به همه ی شما وصیت می کنم ..همه ی شما که این صفحه را میخوانید :قران را بخوانید

 بیشتر قران را بشناسید ......بیشتر عشق بورزید .....بیشتر معرفت به قران داشته باشید

 ودرد هایتان را با قران درمان کنید...........

سعی کنید قران انیس ومونستان باشد نه زینت دکورها وطاقچه های منزلتان .

بهتر است قران را زینت قلبتان کنید..

گمگشته
سلام.. زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرندة عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند... راز خون را جز شهدا در نمی‌یابند. گردش خون در رگ‌های زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب، شیرین‌تر است و نگو شیرین‌تر، بگو بسیار شیرین‌تر است. راز خون در آنجاست که همه حیات به خون وابسته است. شهید اوینی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


وصیت شهدا آیه قرآن جنگ دفاع مقدس نیم پلاک یعنی گمنامی