فرزند ایران
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: گمگشته - پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢



نمی دانم روایت از معصوم  است یا عبارتی از غیر معصوم ؛هرچه هست،عبارت حکمت آمیزی است .می گوید:«انا من ان اسلب الدعا اخوف من ان اسلب الاجابه؛از اینکه دعا از من گرفته شود ،بیشتر می ترسم تا اینکه اجابت از من گرفته شود.» گاهی حال دعا از انسان گرفته می شود .این علامت بدی است .اگر دیدیم در وقت دعا ،در وقت تضرع و در وقت توجه وتقرب ،هیچ نشاط و حوصله ی دعا نداریم ،علامت خوبی نیست .البته درستش هم می شود کرد.انسان می تواند با توجه ،با التماس وبا خواستن ،حال دعا را به طور جدی از خدا بگیرد.


خطبه نماز جمعه 73/11/28

گمگشته
سلام.. زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرندة عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند... راز خون را جز شهدا در نمی‌یابند. گردش خون در رگ‌های زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب، شیرین‌تر است و نگو شیرین‌تر، بگو بسیار شیرین‌تر است. راز خون در آنجاست که همه حیات به خون وابسته است. شهید اوینی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


وصیت شهدا آیه قرآن جنگ دفاع مقدس نیم پلاک یعنی گمنامی