فرزند ایران
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: گمگشته - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱

خاصیت جبهه این بود که زمان را کوتاه و

دوستی ها رو محکم.. میکرد.

اونجا باهرکی دوست میشدی ..انگار سالها بود میشناختیش..

واگه یه روز ازهم جدا میشدین انگار سالها بود همدیگه رو ..

ندیده بودین..

خاصیت جنگ این بود که ...

فاصله ی اسمان وزمین کوتاه بود..

اونجا روسردر سنگر مینوشتیم ...یاحسین <ع>..فرماندهی از ان توست..

اینجا رو سردر دفترمون مینویسیم...

بدون همانگی وارد نشوید.

خاصیت....

 

گمگشته
سلام.. زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرندة عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند... راز خون را جز شهدا در نمی‌یابند. گردش خون در رگ‌های زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب، شیرین‌تر است و نگو شیرین‌تر، بگو بسیار شیرین‌تر است. راز خون در آنجاست که همه حیات به خون وابسته است. شهید اوینی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


وصیت شهدا آیه قرآن جنگ دفاع مقدس نیم پلاک یعنی گمنامی