فرزند ایران
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: گمگشته - یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱

در اینده ممکن است افرادی اگاهانه یا از روی نا اگاهی در میان مردم این مساله را مطرح کنند که

: ثمره خونها  وشهادتها وایثارها چه شد؟

اینها یقینا ازعوالم غیب واز فلسفه ی شهادت بیخبرند.

ونمی دانند کسی که فقط برای خدا به جهاد رفته است  وسر در طبق اخلاص و بندگی نهاده است حوادث زمان به جاودانگی وبقا وجایگاه رفیع ان  لطمه ای وارد نمی سازد.

وما برای درک کامل ارزش وراه شهیدانمان فاصله ای طولانی را باید بپیماییم

 ودرگذر زمان وتاریخ انقلاب و ایندگان انرا جستجو کنیم

گمگشته
سلام.. زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرندة عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند... راز خون را جز شهدا در نمی‌یابند. گردش خون در رگ‌های زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب، شیرین‌تر است و نگو شیرین‌تر، بگو بسیار شیرین‌تر است. راز خون در آنجاست که همه حیات به خون وابسته است. شهید اوینی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


وصیت شهدا آیه قرآن جنگ دفاع مقدس نیم پلاک یعنی گمنامی