فرزند ایران
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: گمگشته - یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱

شهادت معیار فضیلت هاست.

پایان غربت آدمی وآغاز قربت اوست.

پیوند آسمان وزمین است.

شهید از تبار دیگری است که ریشه اش به آسمان گره خورده وقلبش از معنویت ونور

بارور است.

امروز که غبار جنگ فرونشسته رخساره شهیدان این سرزمین تابناک تر از همیشه

نمایان است. شهیدانی که پوسته ی زمینی را انداختندوچون آشنایی قدیمی پا درراه

آسمان گذاردند.

 

 

گمگشته
سلام.. زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرندة عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند... راز خون را جز شهدا در نمی‌یابند. گردش خون در رگ‌های زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب، شیرین‌تر است و نگو شیرین‌تر، بگو بسیار شیرین‌تر است. راز خون در آنجاست که همه حیات به خون وابسته است. شهید اوینی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


وصیت شهدا آیه قرآن جنگ دفاع مقدس نیم پلاک یعنی گمنامی