فرزند ایران
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: گمگشته - یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱

خودتندیس ایمان بود.و قافله سالار دین باوری .می فرمود:

دین باور نیرومند در نزد خدا از مومن ضعیف بهتر ومحبوبتر است..

سزاوار است در دین باور هشت ویژگی باشد:

1-آرامش در آشوبها

2-شکیبایی در ناگواریها

3-سپاسگذاری درآسایش

4-قناعت به آنچه خدای والا روزی اش کرده.

5-ستم نکردن بر دشمنان

6-تحمیل  نکردن بر دوستان

7-پیکرش از او در رنج

8-ومردم از وی در اسایش باشند...........................پس فرمود:

کسی که دین باوری را بیازارد. . .خداوند را آزرده است. . . وکسی که اورا غمگین سازد

پروردگار را اندوهگین کرده است. وکسی که ناحق وستمگرانه چنان بدو نگرد که

مومن بهراسد.. آفریدگار اورا در روز رستاخیز خواهد ترسانید.

             {  بار الها بر محمد وال محمد درود فرست}

گمگشته
سلام.. زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرندة عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند... راز خون را جز شهدا در نمی‌یابند. گردش خون در رگ‌های زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب، شیرین‌تر است و نگو شیرین‌تر، بگو بسیار شیرین‌تر است. راز خون در آنجاست که همه حیات به خون وابسته است. شهید اوینی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


وصیت شهدا آیه قرآن جنگ دفاع مقدس نیم پلاک یعنی گمنامی