فرزند ایران
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: گمگشته - شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥
نویسنده: گمگشته - پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۳

نویسنده: گمگشته - پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۳

نویسنده: گمگشته - پنجشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۳

نویسنده: گمگشته - چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳

نویسنده: گمگشته - شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢

نویسنده: گمگشته - شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢

نویسنده: گمگشته - شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢

گمگشته
سلام.. زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرندة عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند... راز خون را جز شهدا در نمی‌یابند. گردش خون در رگ‌های زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب، شیرین‌تر است و نگو شیرین‌تر، بگو بسیار شیرین‌تر است. راز خون در آنجاست که همه حیات به خون وابسته است. شهید اوینی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


وصیت شهدا آیه قرآن جنگ دفاع مقدس نیم پلاک یعنی گمنامی