سرشبادران

امام راحل فرمودن مزار شهدا تا قیامت دار الشفای عاشقان ودلسوخته گان خواهد بود وامروز ما در روستای سروشبادران شاهد همراهی ..بدرقه ..تشییع ..وتجدید پیمان با شهدایی بودیم که بعضا بیش از عمر من وتو در اغوش سرد خاک سر بر زانوی اقاشون حسین بن علی بودن...

الان ودرست زمانی که فشار تحریمی وتحدیدی دشمنان خارجی ومنافقان درونی از هر زمان بیشتره.. اومدن به ما درس صبر واستقامت وتوکل بدن وبه ما یاداوری کنن که ماها جوانانی 17 تا بیست و چند ساله بودیم که با دستهای بسته تا اخرین نفس مقاومت کردیم.. نکنه خدای نا کرده شما ها دست تسلیم بالا ببرین و خون مارو هدر بدین..

اینها پدر و مادرهایی داشتن که چشمهاشون به در سیاه شد وبعضا بی خبر از شهداشون به دیدار حق شتافتند..

نکنه من وتو به خونشون خیانت کنیم.

/ 1 نظر / 57 بازدید
سجاد

سلام. اگه بخوای میتونم کمکت کنم در مورد ساخت وبلاگ