شهادت

شهادت معیار فضیلت هاست.

پایان غربت آدمی وآغاز قربت اوست.

پیوند آسمان وزمین است.

شهید از تبار دیگری است که ریشه اش به آسمان گره خورده وقلبش از معنویت ونور

بارور است.

امروز که غبار جنگ فرونشسته رخساره شهیدان این سرزمین تابناک تر از همیشه

نمایان است. شهیدانی که پوسته ی زمینی را انداختندوچون آشنایی قدیمی پا درراه

آسمان گذاردند.

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
حمید

وبلاگ جالبی دارید. موفق باشید