توصیه شهید بابایی استفاده از فرصت ها بود

-شهید بابایی عزیز نیز سعی می کردند فرصتها را غنیمت شمرده و دیگران را نیز تشویق به استفاده از فرصتها و تلف نکردن وقت می کردند.

خاطره ای که در زیر می خوانید موید این مطلب است:

(هر ساله بنا به رسم دیرینه ای که در خانواده ما بوده است، به مناسبتهای گوناگون در منزل، جلسه تلاوت قرآن و ذکر احکام برگزار می شود.در این جلسات که ویزه خواهران است، پس از صرف آش نذری، جلسه به پایان میرسد. در یکی از همین روزها، عباس به منزل ما آمد…

وقتی هیاهوی خانم ها در خانه شنید، قرآن کوچکی را که همیشه با خود همراه داشت از جیبش بیرون آورد و آیه ای از آن را به من نشان داد و گفت: این آیه را برایشان بخوان و معنی کن تا آن را بفهمند و وقتی از اینجا خارج میشوند چیزی از قرآن یاد گرفته باشند اینکونه با حرف زدنهای بیخود وقت خود را بیهوده تلف نکرده باشند(پرواز تا

راوی: خانم اقدس بابایی
/ 0 نظر / 6 بازدید