سید مجتبی

برای ما دفاع مقدس گنجی بود که خیلی زود به پایان رسید.

جنگ ما جنگ نور علیه ظلمت بود.ودر ان هیچ شکی نیست.

و برای درک صحیح این موضوع زمانی به یقین می رسیم که در انجا بوده باشیم.

این جنگ حق علیه باطل. ایمان کامل علیه کفر کامل بود.

کافی بود یک بسیجی به دلیلی به جبهه برود شاید اولین بار با دید وسیع و هدف کامل نرفته باشد ولی بعد وقتی می ماند ان وقت به قولی پای بست جبهه ها میشد.و هرگز دوست نداشت که برگردد

.حضرت امام فرمودند:جبهه دانشگاه است:واقعا روی بچه ها تاثیر داشت.در حالات ..در نماز شبها ..روحیات.. ونورانیت ها.و...جبهه مانند مادری بود که انسان سازی می کرد.ما در جبهه خودمان را شناختیم در نتیجه انجا بود که بچه ها وصل می شدند.

همه ی شهدا همه ی رفقا که دیدیم همه از جنگ نور گرفتند.عده ای نور نداشتند در حدی که محیط اطرافشان را روشن کنند.اما وقتی به جبهه رفتند .انجا بود که از انشعاب وتشعشع نورشان طوری شد که جهانگیر شدند..

دنیا انگشت تعجب به دهان گرفت :که بود و چه شد.....ادامه دارد...........

/ 1 نظر / 12 بازدید
ازاده جانباز حاج منصور حیدری

سلام به دوستداران ناب محمدی درود به شرفشان من جانبازی 70درصد ازاده ای 7ساله هستم بشیمان در مملکتی که این همه دزدی غارت چباول گرسنگی و.............///////وووو1 وجود دارد از بانک از بیمه و و و و من بشیمانمک از کسی هم ترس ندارم ومملکت دارد انفجار می شود خدا بما رحم کند