مسلمانان

یه ساعتی مطلب نوشتم  موقع انتشار همشون پریدن..

میخواستم بگم تو میانمار  ..تو سوریه  ...تو بحرین.. تو افغانستان... تو عراق...

هر روز مسلمونا تکه تکه میشن .ما هم نشستیم حتی نگاه هم نمی کنیم.

خدا خودش بهمون رحم کنه.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید