امروز

امروز زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.

سالها باید بگذرد تا تورجی زاده ای بیاید ..تا علمداری چون

حاج حسین خرازی بیاید..

انان حسین وار زندگی کردند  تا توانستند حسینی بمیرند..

/ 0 نظر / 19 بازدید