شهیدابراهیم هادی:تمام مشکل ما این است که رضایت هرکس برایمان مهم است به جزرضایت خ

امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم، آب و غذا را جیره بندی کردیم، شهدا انتهای کانال کنارهم قرار دارند، دیگر شهدا تشنه نیستند.فدای لب تشنه ات ای پسر فاطمه(س).

/ 0 نظر / 23 بازدید