امام وثمره خون شهدا

در اینده ممکن است افرادی اگاهانه یا از روی نا اگاهی در میان مردم این مساله را مطرح کنند که

: ثمره خونها  وشهادتها وایثارها چه شد؟

اینها یقینا ازعوالم غیب واز فلسفه ی شهادت بیخبرند.

ونمی دانند کسی که فقط برای خدا به جهاد رفته است  وسر در طبق اخلاص و بندگی نهاده است حوادث زمان به جاودانگی وبقا وجایگاه رفیع ان  لطمه ای وارد نمی سازد.

وما برای درک کامل ارزش وراه شهیدانمان فاصله ای طولانی را باید بپیماییم

 ودرگذر زمان وتاریخ انقلاب و ایندگان انرا جستجو کنیم

/ 0 نظر / 14 بازدید