حرف اخر

خدایا تو خود اگاهی که من غیر تو هیچ یار ویاوری نداشته وندارم.

خودت را شاهد میگیرم که جز تو از هیچ چیزی  وهیچ کسی امیدی ندارم.

تو خود شاهدی که من بنده ی ناتوان توام...

در این سال نو ازتو میخواهم مرا پاکیزه بپذیری.

خدایا تورا قسمت میدهم که مرا با دوستان  به تو پیوسته ام محشور کنی.

به حق رحمتت

ای بخشنده ترین بخشایندگان.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید