افسر جوان

 

رزمنده ای
که در فضای سایبر میجنگی

!

 

برای
فشردن کلید های کامپیوتر وضو بگیر و با نیت قربت الی الله مطلب
بنویس

.

 

بدون که
تو مصداق و ما رمیت اذ رمیت ... هستی

.

 

شما در
شبهای تاریک جبهه سایبری از میدان مین گناه عبور می
کنید
.

 

مراقب
باشید، به شهدا تمسک کنید بصیرتتون را بالا ببرید که ترکش
نخورید
.

 

رابطه خودتونو با خدا زیاد کنید.

 

با اهل
بیت یکی بشید و در این راه گوش به فرمان انها باشید
."

 

حاج حسین
یکتا

 

/ 0 نظر / 11 بازدید