/ 2 نظر / 4 بازدید
aramesh

درود زرتشت پیامبر ایرانی بر همه شهدا باد درود بر رزمندگان ایران زنده باد ایران موفق باشید[گل]

aramesh

نام کتاب دینی زرتشتیان اوستا است نام روحانیان زرتشتی موبد است اسم زرتشت بنام مجوس در قرآن آمده بعنوان دین الهی تازه پیامبری از قوم خودمان یعنی ایرانیه