واجب فراموش شده

این شهادت نشان داد که ما سخت غفلت کرده ایم .واجبی را فراموش کردیم وعزیزی جان داد تا به ما یاداوری کند.وصد البته این روی اشکار سکه است  وهزاران غفلت ...دیگر

/ 0 نظر / 4 بازدید